Нашите цели:

Ние вярваме, че законът на Нютон важи са всички области на човешкия живот, а именно, че „на всяко действие съответства равно по сила и противоположно по посока противодействие“. С други думи, последиците от нашите действия съответстват напълно на самите ни действия: ако причиняваме страдание, то рано или късно и ние ще страдаме. Затова вярваме, че никое живо същество не трябва да кара другите да страдат като причинява болка, малтретира или убива. Целите на Оригиналното Кралство са:

- Да разпространяваме идеята за любов и уважение към всички живи същества.

- Да работим в името установяване на съзнателен пазар по целия свят, където да разпространяваме продуктите и материалите от нашите дейности.

- Да информираме колкото се може повече хора за тази кампания, както и за вегетарианството като цяло, за важността от поддържане на отговорно хранене и за това как да полагаме грижи за околната среда.

Тази Революция е и от името на тези, които не могат да говорят – всички малтретирани и убити (животни, риби, китове, делфини, но също и домашни животни), заради действията на човешката лакомия.

Ние заявяваме желание да повишим нивото на съзнателност, уважение и грижа към животните, които не могат да се защитят сами от тези, които виждат в тях единствено икономически ресурс.

< назад