Какво се крие зад свободното разпространение на ГМО?

Picture
На 9 декември две парламентарни комисии - на земеделието и на околната среда, съгласуваха на първо четете поправки в Закона за генетично модифицираните организми (ГМО), според които се разрешава отглеждането на ГМО в България. Проектът предвижда възможността да се произвеждат на открито генетично модифицирани култури, което в момента е забранено. Той предвижда още отпадане на забраната за освобождаване ГМО в околната среда.

Според действащата нормативна уредба от 2006 , „Законът има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда , което означава приоритетна защита на човешкото здраве и околната среда при наличието на опасност от потенциални неблагоприятни въздействия, независимо от съществуващите икономически интереси или от липсата на достатъчно научни данни. “ (чл.1, ал.2 от Закон за генетично модифицирани организими)

Отглеждането на ГМО у нас започва през 1999 г., когато са засети 13 000 хектара, а през 2000 г. площта се увеличава на 19 000 хектара. Оттогава България започва политика на намаляване на посевите с ГМО до забраната им със закон през 2006 г.

По мнението на редица учени и представители на екологични организации, обединили се в коалиция "България - зона свободна от ГМО", проектозаконът е изготвен под въздействието на мултинационални корпорации, целящи да използват България като тестово поле за ГМО. Предложеният проектозакон крие сериозни рискове и опасности за човешкото здраве и околната среда, поради което настояваме за защита интересите на хората и природата, а не тези на мултинационалните компании и налагане на мораториум върху производството и разпространението на ГМО в България!

Най- голямата биотехнологична компания в света - Monsanto притежава над 90 % от генно-модифицираните организми на планетата. Повечето от тях са земеделски култури, модифицирани, за да издържат на въздействието на хербицида - Roundup, топ-продуктът на Monsanto за борба с плевелите. Обратно на митовете, 73% от генно-модифицираните култури са разработени за хербицидна толерантност, а не за повишаване на добивите, нито за преодоляване на проблема с глада. Така Monsanto държи едновременно отровата и противоотровата: от една страна произвежда препарат за унищожаване на плевелите, а от друга - патент за генно-модифицирани семена, които са резистентни на същия хербицид.

Искането за промяна в закона и либерализирането статута на ГМО е всъщност ход, с който компании като Monsanto искат да използват българския пазар като "троянски кон" за лансирането на генно модифицирани храни и култури в Европа.

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Mанифест на Oригиналното Kралство на Революция на Лъжицата


  •  Ние ще установим територията на Оригиналното Кралство на Революцията на лъжицата навсякъде, където е възможно.
  • Въпреки че сме разпръснати в много различни страни, чиито закони  уважаваме, в нашата територия се включват също и някои допълнителни закони.
  • Свещеният принцип на ОК е, че нито продуктите, нито „производителите”, които причиняват страдание на човешки същества или животни, не се допускат на наша територия. Те трябва да бъдат докладвани и записани в списъка с вредни продукти  и да бъдат избягвани от всички граждани на ОК.
  • Оригиналното Кралство на Революцията на лъжицата отпуска почетна националност на всеки, който уважава и следва правилата и принципите на този манифест.
Запознай се с пълния манифест на "Оригиналното Кралство"....тук.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Списък с продукти съдържащи ГМО ... тук

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Say "NO" to GMO!

Picture

От: http://forthenature.org

Две парламентарни комисии (на земеделието и на околната среда) съгласуваха на първо четете поправки в Закона за генетично модифицираните организми, според които се разрешава отглеждането на генетично модифицирани организми в България! Предстои разглеждането на Закона и в Парламентарна зала, като вероятно това ще стане още тази година... Нямаме много време за реакция!

Каним ви на информационна среща в Биологически факултет към Софийски университет, адрес: гр. София, ул. Драган Цанков 8 , зала 105, на 17.12.2009, от 18.30 часа.

 Германия, Франция, Австрия, Гърция, Унгария и Люксембург вече забраниха отглеждането на ГМО на териториите на техните държави!


Kак можем ние да се включим в кампания за ограничаване на ГМО в България?

Тук може да подпишете и разпространите петицията!

Повече информация за ГМО в България: http://www.kompira.co.cc/Семинар
по случай международния ден за борба с климатичните измененияЕко-семинар на 12 декември - Международният ден за борба с измененията на климата, ще се състои в Математическия факултет на Софийския университет от 16.00 ч.
За опасността от глобалното затопляне и мерките, които са нужни да се предприемат за смекчаването му, и за това как всеки от нас може да помогне да се справим с последствията от безотговорното човешко отношение.

Математическият факултет се намира на бул. „Джеймс Баучър” 5Копенхаген 2009

Picture
От: Марина Желева.  Понеделник 07.12.2009

На срещата на върха в Копенхаген между 7 и 18 декември, световните лидери на 92 държави ще вземат решения, засягащи бъдещето на планетата. Те ще имат историческата възможност да предприемат действия, с които да се справим с разрушителните последици от индустриалната ера, сляпо експлоатираща природните ресурси и довела до унищожаване на горите, изчезване на животински видове, отравяне на водите, почвите и резки климатични промени.


На 7 декември в Копенхаген се открива дългоочаквания форум за климата под егидата на ООН, който ще покаже дали светът вече е решил да започне реални промени в икономическия и индустриален модел и с това да повлияе на промените на климата в положителна посока. Две седмици политици и експерти ще обсъждат параметрите на бъдещия глобален договор, от който в голяма степен зависи съдбата на планетата. Очаква се на форума да бъде приет документ, заменящ Протокола от Киото ( 1997 год.), чийто срок на действие изтича през 2012 г., и който в голяма степен си остана на хартия. В новото споразумение ще бъдат включени предписания за отделните страни, с колко трябва да намалят емисиите на вредните газове, които се посочват като една от основните причини за затоплянето на климата.
Много независими експерти от друга страна посочват месната индустрия като основен фактор за увеличаването на парниковите газове във въздуха. Наред с нефтената индустрия , животновъдството се посочва като един от най-разрушителните и основни производители на парникови газове. Тъй като тези производства са продукт на световните икономики, а от увеличаването количеството на CO2 страда цялото човечество, целта на конференцията се простира и по-далеч – да убеди всички, че експлоатирането на планетата трябва да спре. Веднага. Досегашните обещания на правителствата за намаляване на парниковите емисии не са достатъчни за ефективен договор за предприемане на мерки по отношение промените в климата. - каза председателят на Европейската комисия (ЕК) Жозе Мануел Барозу.

Ето някои от акцентите, формулирани на срещите, предшестващи форума:
  • Развитите държави да се съгласят да предоставят финансова и технологическа помощ за бедните държави, много от които са силно уязвими на климатичните промени. Протоколът от Киото да остане в сила, като богатите държави да поемат отговорността да орежат вредните си емисии в съответствие с втория отчетен период на протокола, започващ от 2013 г. Развиващите се държави пък трябва да се ангажират да ограничат максимално емисиите от CO2. ( Из официална декларация, приета на срещата в Пекин)

  • Климатичен фонд, който да отговаря за нуждите на най-бедните страни в тази област - Около 20% от средствата на фонда ще отидат за борбата с обезлесяването, което е сред основните фактори за глобалното затопляне.

  • САЩ пък искат да наложат т.нар. въглеродни тарифи на стоки, идващи от страни, които не правят достатъчно в борбата с глобалното затопляне. Законодатели от щати, които произвеждат цимент, химикали, стомана и други енергийно-интензивни продукти, се обявиха за въвеждането на подобни тарифи в бъдещото климатично законодателство.

  • Централно място в разговорите ще заеме темата за офсета на вредни емисии и въглеродните кредити. Според Протокола от Киото от 1997 г. компаниите и държавите, които трябва да направят намаления на своите емисии, могат да закупят въглеродни кредити, сертифицирани от ООН, от други компании и държави, които имат в излишък. Средствата трябва да отиват за проекти, свързани с намаляването на вредните емисии. Въглеродният офсет всъщност отдавна се е превърнал в обикновена стока за търговия. Въглеродният пазар, базиран основно в Европа, през 2008 г. реализира оборот от 126 млрд. долара и ако продължи да се развива с досегашните темпове, към 2020 г. може да струва около 3 трилиона, пише в. "Гардиън". Пак през 2008 г. инвеститори са налели 6.5 млрд. долара в проекти в развиващите се страни, за да офсетнат собствените си емисии. В този смисъл офсетът често създава низки стимули, окуражавайки компаниите да цапат, за да печелят впоследствие пари от програми за почистване. (Повече за предлаганата от световните лидери система за търговия с емисии: http://storyofstuff.com/capandtrade).         
Нашето предложение затова как всеки от нас може да помогне прочети тук... (манифест на оригиналното кралство)

За да се приемат реални мерки, които да са в полза както на човечеството, така и на биоразнообразието на планетата Земя, всички правителства и НПО трябва да се активизират и да генерират концепции, които после да наложат в своите локални общности.

Основа на взетите решения трябва да бъде мисълта, че разрушението, причинено от човека, е стигнало повратна точка. Никоя държава, индустрия, компания или човек няма правото да погазва регулиращите принципи на планетата и майката природа. (Нито пък още повече да твърди, че глобалното затопляне не е следствие от човешка дейност. (http://dnevnik.bg/sviat/2009/12/02/824697_skepticite_globalnoto_zatopliane_ne_e_svurzano_s/)

Принципът на ненасилие трябва да се спазват тук повече от всеки друг път. Докато отделните държави или групи следват пътя на личната финансова изгода, това няма да бъде възможно. Страните трябва да работят заедно и конструктивно, за да подобрят възможностите на света за справяне с климатичните промени.Лондон стартира кампания с плакати

Picture
От: Bloomberg.com

Британското правителство започна агитационна кампания, предшестваща срещата на върха в Копенхаген. Act on CO2  разпространява плакати, за да разгласи пред обществеността заплахите, които промените на климата създават. Материалите покажазват как сезоните ще се променят в резултат на глобалното затопляне. Билбордовете вече са разположени на 900 места в Обединеното кралство и ще опитат да "развенчаят твърденията на скептиците, че промени в климата няма или те не са свързани с човешката дейност". Същевременно проучване на YouGov Plc, проведено през октомври, показва, че половината британци не вярват, че промените на климата ще ги засегнат, а едва 18% са на мнение, че тя ще засегне техните деца.

Да има външна политика за климата, искат евродепутати

Picture

От: dnevnik.bg

Европейският съюз трябва да развие външна политика по въпросите на климата. Освен това държавните глави на страните - членки трябва да демонстрират политическо лидерство, за да се постигне успех на глобалната среща за климата в Копенхаген. За това настояват членовете на Европейския парламент (ЕП) в резолюция, приета на 25 ноември. В нея те подчертават, че бъдещите поколения може да не са в състояние да контролират климатичните промени, ако продължи забавянето за предприемане на глобални действия.

На срещата в Копенхаген се очаква участващите страни да стигнат до обвързващо споразумение за цели и финансиране на смекчаването в индустриализираните страни. Трябва също така да бъде установен официален процес за постигане в началото на 2010 г. на правно обвързващо всеобхватно споразумение за климата след 2012 г. Депутатите настояват това споразумение да бъде влезе в сила от 1 януари 2011 г.

Депутатите подчертават, че "едно споразумение в Копенхаген би могло да предостави необходимия стимул за "Устойчив нов курс". Той ще насърчава устойчив социален и икономически растеж, популяризиране на устойчиви от гледна точка на околната среда технологии", намаляване на енергийното потребление и осигуряване на нови работни места както в развитите, така и в развиващите се страни.

Членовете на ЕП призовават САЩ да превърнат в задължителни целите, поставени по време на изборната кампания. По този начин ще бъде даден ясен сигнал за решителността на водещите развити страни. Депутатите подчертават също, че е изключително важно Индия да даде своя принос, приемат ангажимента на Япония да намали емисиите си с 25% до 2020 г. и приветстват положителните сигнали от страна на Китай в тази насока.

Виж част от мерките в резюлюцята ТУК.


WWF и Allianz публикуват съвместен доклад


От: panda.org/bg

"Повратни точки в климата и последиците за застрахователния сектор” се казва докладът, публикуван съвместно от WWF и застрахователния гигант Allianz. В него се твърди, че промените, свързани с глобалното затопляне, най-вероятно ще бъдат много по-бързи, резки и непредсказуеми, отколкото предполагаме.

Светът е изправен пред реална климатична катастрофа, която може да нанесе щети за стотици милиарди долари през следващите десетилетия, се казва още в доклада. Ако топенето на вечните ледове продължи със сегашния темп, към средата на века нивото на световния океан ще се повиши с около 50 см, което пък е в състояние да постави под риск в крайбрежните градове и територии активи за над 25 000 млрд. долара. Ако глобалните температури продължат да се повишават, както предупреждават учените, засушаването в райони като Калифорния, Испания и др. ще се увеличи драстично. По оценки на "Алианц", цитирани от "Блумбърг", между 2010 г. и 2019 г. загубите, свързани с климатични проблеми ще нараснат до 41 млрд. долара годишно. За периода 1999 г. - 2008 г. те се били средно 33 млрд. годишно. В друго проучване Европейската климатична фондация пък твърди, че обещаните намаления на емисии от много правителства са недостатъчни и трябва да бъдат сериозно увеличени.

Резюме на доклада изтегли ОТТУК

Пълен текст на доклада изтегли ОТТУК.
Намалената консумация на месо е полезна и за здравето, и за природата

Picture
От: dnevnik.bg

Намаляването на консумацията на месо с 30 процента би помогнало за намаляване на въглеродните емисии и за подобряване на човешкото здраве, твърдят австралийски и британски учени, цитирани от Ройтерс.

Използвайки прогнозни модели, те открили, че подобряването на ефективността на производството, улавянето на въглерода от атмосферата и намаляването на зависимостта на фермерите от фосилни горива няма да са достатъчни за постигането на новите еконорми за сектора. Ако тези три фактора обаче се комбинират с ограничаване на добитъка в големите страни производители с 30 на сто, както и сходно намаление на месото в хранителната диета на хората, то това ще донесе сериозни ползи за общественото благополучие.

Проведеното проучване показва, че ограничаване на консумацията на наситени мазнини с животински произход с една трета се отразява на вероятността за смъртни случаи, предизвикани от сърдечни заболявания, със 17 процента. Във Великобритания това би се равнявало на 18 хил. спасени живота годишно.

Само в Сао Пауло пък например ще бъдат спасени хиляда души.

По данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие 18 на сто от всички парникови емисии са резултат от производството на месни продукти. Предвижданията за бранша са особено тревожни, тъй като, ако потреблението на месо продължи да се покачва с настоящите темпове, нивата на консумация от 2030 г. ще изпреварят тези от 2000 г. с 85%.Хакери публикуваха писмо за изменение на климата
 

Picture

От: Dnes.bg

Хакери, проникнали в сървъра на Университета на Източна Англия, публикуваха в Мрежата писмо на учен, от което може да се направи извод, че в последните години температурата на Земята не се повишава, пише The New York Times.

Достъп до архива на електронната поща, съдържащ хиляди писма и документи, предназначен за служебно ползване, хакерите получили в средата на ноември 2009 г., съобщава Асошиейтед прес.

Сред документите, станали обществено достояние, е писмо на професор Фил Джоунс, оглавяващ Центъра по изучаване на климата (Climatic Research Unit) в Университета на Източна Англия, в което той съобщава за „трикове”, позволяващи да се скрие понижаването на температурите. Писмото на Джоунс носи дата от ноември 1999 г.

Ръководството на Университета на Източна Англия разпространи изявление, в което публикуването на писмото се посочва като тенденциозно и „отричащо признатия от световната общественост факт за негативното въздействие на човешката дейност върху климата”.

В изявлението се казва също, че полицията провежда разследване на незаконното проникване в сървъра на университета.

Писмото от сървъра на Университета на Източна Англия се появява в Мрежата в навечерието на срещата на върха, посветена на измененията в климата, която ще се проведе в Копенхаген от 7 до 18 декември.
Месото е най-вредно за околната среда, сочи шведски наръчник за хранене

Picture

От:  в. Дневник

Шведските власти насърчават гражданите да намалят консумацията на месо и ориз, които отделят най-много парникови газове, съобщи Евроактив. Препоръките за публикувани в първия европейски наръчник за природосъобразно хранене, изпратен за оценка в другите страни от ЕС.


Месните продукти – телешко, агнешко, свинско и пилешко – оказват най-сериозно влияние върху околната среда, се казва в насоките, подготвени от Шведската национална администрация по храните и държавната Агенция за опазване на околната среда.

Според шведските власти консумацията на месо в страната е нарастнала с 10 килограма на човек през последните 10 години, достигайки 65 кг. годишно. Същевременно данните на Световната банка сочат, че хранителното потребление ще се увеличи с 50% до 2050 г., като търсенето на месо ще скочи с 85%. Това се дължи основно на забогатяването на развиващите се икономики като Китай и Индия, смятат от Световната банка.

Затова наръчникът, озаглавен ''Природосъобразен избор на храна'', препоръчва консумацията на по-малко месо в ограничени количества. За сметка на това, според шведските власти, гражданите трябва да увеличат вегетарианските продукти в менюто си, които оставят по-малък отпечатък върху околната среда.

Документът изрежда списък от продуктите с най-негативно влияние върху природата. Пример за такава храна е телешкото, един килограм от което допринася за отделянето на 15-25 кг. парникови емисии, пише в наръчника. Това се дължи на организма на кравите, който отделя голямо количество вредни газове.

Като алтернатива на консумацията на месни продукти наръчникът препоръчва сезонните плодове и зеленчуци, които са полезни както за околната среда, така и здравето. Сред продукти, които трябва да се избягват, са мазнините, бутилираната минерална вода, палмовото и соево олио и ориза.IQ и вегетарианство

Picture
    
      От: BBC news

     Интелигентните деца са по-склонни да станат вегетарианци на по-късен етап от живота си, твърди изследване на учени от Университета в Саутхемптън. Според него хората, които са станали вегетарианци до 30 години, отбелязват средно с 5 IQ точки повече от другите деца, когато са били на 10 год. възраст.

     Изселедователите могат да обяснят защо хората с по-висок коефициент на интеглигентност са по-здрави, тъй като вегетарианството е пряко свързано с по-ниския процент сърдечни заболявания и нива на затлъстяване. Изследването обхваща 8179 души и е публикувано в
British Medical Journal.
20 години след провеждането на тестовете за интеглигентност през 1970 год., 366 от участниците заявяват, че са вегетарианци.

     Жените вегетарианки отбелязват средно по 104 точки,  в сравнение с 99 точки за не-вегетарианките.
Водещата изследването Катрин Гейл заявава: „откритието, че по-интелигентните деца са по-склонни да станат вегетарианци, когато пораснат,  заедно с потенциалните плюсове от вегетарианството   като запазването на сърцето, обяснява защо по-високият коефициент на интелигентност при децата и младежите е свързан с по-малък риск от сърдечни заболявания с напредване на възрастта."

     Връзката между двете може да бъде прост пример за редица други битови и житейски предпочитания, свързани с интелигеността, като избора на вестник например.
Лиз О'нийл от Вегетарианското общесвто заявява: "Винаги сме знаели, че вегетарианството е интелигентен и състрадателен избор на отношение към  животните, хората и околната среда. Вече имаме и научно доказателство за това. Може би това обяснява защо на много хора, които органичават месото, им харесва да се наричат вегетарианци, макар да знаят, че вегетарианците не ядат пиле, пуйка или риба." Д-р Франки Филипс от British Dietic Association заявява: " Като въпросът за кокошката и яйцето е. Дали хората стават вегетарианци заради  високия си коефициент на интелигентност или е просто защото се стремят да се грижат за здравето си?"