Mанифест на Oригиналното Kралство


1. Ние искаме свят без убийства на живи същества. (освен ако не става въпрос за неизбежна ситуация на самозащита.) Ние установяваме собственото си място по целия свят там, където природата и живота на всички същества са уважавани. Територия на веганство и лакто-вегетарианство.

2. Ние ще установим територията на Оригиналното Кралство на Революцията на лъжицата навсякъде, където е възможно.

3. Въпреки че сме разпръснати в много различни страни, чиито закони  уважаваме, в нашата територия се включват също и някои допълнителни закони.

4. Ние обичаме всички, дори онези, които ядат месо; но също обичаме животните и се опитваме да разпространим посланието си в сърцата на онези, които не уважават изцяло нашето вегетарианска идея. Затова сме създали следната законова система:

а) Ние не позволяваме лошото третиране, злоупотребата и убийството на животни в името на научни изследвания.

б) Не позволяваме всякакви видове спорт и забавление, които експлоатират животни.

в) Не позволяваме притежанието на животни на места, на които те стават жертва на злоупотреба или жесток живот, или на които нямат контакт с естествената си среда.

г) Не позволяваме употребата на химически торове и пестициди, нито употребата на генетично модифицирани семена и култури.

д) Не позволяваме упражняването на насилие срещу неродени човешки същества.

е) Не подкрепяме онези активности, които промотират разруха и вреда, особено онези, които провокират интоксикация (включително алкохол) и подценяват семейството и закрилата над децата.

5. Онзи, който наруши законите на Оригиналното кралство на Революцията на лъжицата е обект на естествените закони на действие и противодействие и не може да бъде гражданин на ОК или да пребивава в неговите територии.

6.  Липсата на насилие (Ahimsa) е основата, благодарение на която виждаме всички същества като братя.

7. Конфликтите се решават без насилие, когато приемем факта, че никой няма правото да причинява страдание на други същества.

8. Свещеният принцип на ОК е, че нито продуктите, нито „производителите”, които причиняват страдание на човешки същества или животни, не се допускат на наша територия. Те трябва да бъдат докладвани и записани в списъка с вредни продукти  и да бъдат избягвани от всички граждани на ОК.

9. Оригиналното Кралство на Революцията на лъжицата отпуска почетна националност на всеки, който уважава и следва правилата и принципите на този манифест.

10. ОК отпуска статута на Министър или Посланик на всички, които са активисти за закрила на животните, които са вегани или вегетарианци и които пазят околната среда, и на всички артисти, готвачи и лектори, които работят за да събудят у хората съзнание за тази тематика.
Оригиналното кралство на революцията на лъжицата е прекрасно място за всички живи същества: там никой не убива никого.< назад